Spoed? Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Lekkage van het riool. Wat te doen?

Het gebeurt niet vaak maar er kan een lekkage optreden in het riool. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Een lekkage van een riool betekend meestal ook vochtschade met als gevolg stankoverlast en ongedierte. Er zijn verschillende soorten afvoeren zijn aanwezig in- en om uw woning. Een afvoer loopt van binnen uw woning naar buiten en komen uit op de hoofdriolering en vervolgens in het gemeente riool.

Lekkage onderzoek afvoer en riool.

Wij maken gebruik van professionele apparatuur zoals camera’s van verschillende diameter en lengte. Hiermee krijgen wij inzichtelijk wat de staat van een afvoer is en waar de mogelijke lekkage van uw afvoer zich bevindt. Lekkage van het riool veroorzaakt door scheuren of wortelgroei in het riool worden hierdoor zichtbaar.